Nicolette Rigter over Patrick zijn interim opdracht voor GGD IJsselland

“Ik heb met veel plezier en resultaat met Patrick Harms samengewerkt. Bij mijn start als directeur van GGD IJsselland bleek dat de opgave die er lag om de GGD goed op de kaart te zetten, én scherper te laten functioneren in een omgeving met flink wat grote veranderingen, om een gelaagde aanpak vroeg. Patrick heeft als interim professional laten zien dat hij zo’n complex vraagstuk, met strategische, organisatorische, veranderkundige en communicatie-aspecten goed aankan. Inventief en flexibel, resultaatgericht en plezierig in de samenwerking.”– Nicolette Rigter is directeur Publieke Gezondheid GGD IJsselland

Patrick over zijn interim opdracht als senior beleidsadviseur / projectcoördinator reorganisatie bij GGD IJsselland

Bij GGD IJsselland zag men in 2011 veel uitdagingen op zich af komen. Het ware financieel lastige tijden in gemeenteland. En er kwam een verzwaring van het takenpakket aan. Ook bestond er de wens om als organisatie nog scherper te functioneren. In deze context startte Nicolette als directeur Publieke Gezondheid met een meerjarig reorganisatieplan. Zij betrok mij als interim senior beleidsadviseur / projectcoördinator bij de eerste fase van het project. Een interim opdracht met een stevig managementadvies component. Hoofddoel was de introductie van een nieuwe missie & visie, met een afgeleid vijfjarige bestuursagenda, en een organisatie die dit alles kon uitvoeren met schaarse financiële middelen.

Om deze doelen te realiseren organiseerden we eerst stakeholderbijeenkomsten met de besturende wethouders, medewerkers, management enzovoort. Natuurlijk werd ook de Ondernemingsraad nauw betrokken. Uiteindelijk ontwikkelde ik op basis van alle opgedane kennis voor Nicolette een nieuwe organisatiestructuur. Samen met een klein intern projectteam werd ook een managementfilosofie succesvol geïntroduceerd. Prachtig om te zien hoe binnen 1 organisatie er de wil kan ontstaan om het nog beter te doen, om samen de schouders er onder te zetten. Als een afgeleide van deze opdracht lichtte ik voor Nicolette ook haar afdeling communicatie door. Dit leverde een 20 punten tellend verbeterplan voor de inrichting van de afdeling en bijbehorende werkprocessen op.

Looptijd van deze interim opdracht

oktober 2011 – april 2012

Kenmerken van deze interim opdracht

strategie, managementadvies, projectmanagement, beleid, reorganisatie

Bij deze pagina

Over GGD IJsselland
LinkedIn profiel Nicolette Rigter
Volledig CV Patrick Harms (.pdf)