Hanneke de Korte over Patrick zijn interim opdracht bij Reclassering Nederland

Hanneke de Korte“Patrick heeft bij ons een complexe communicatieklus op het terrein van gedragsinterventies uitgevoerd die hij met verve heeft opgepakt. Niet alleen heeft hij zich bijzonder snel inhoudelijk ingewerkt, ook in het contact met het team en de interne opdrachtgever bleek hij een prettige collega. Als opdrachtgever voelde ik mij steeds goed geïnformeerd. Patrick is professioneel, analytisch sterk, maar ook iemand met gevoel voor humor. Ik heb Patrick met name leren kennen als een verbinder. Hij weet feilloos kansen te benutten en zijn brede netwerk in te zetten. Ook voor het leggen van contacten tussen onze afdeling en andere organisaties. Ik kijk dan ook met veel plezier terug op onze samenwerking”– Hanneke de Korte was ten tijde van de opdracht Hoofd Media & Communicatie bij Reclassering Nederland

Patrick over zijn interim opdracht als Reclassering Nederland

Gedragsverandering bij delinquenten is een belangrijk doel van de reclassering in Nederland. Het ‘product’ gedragsinterventies kampte echter intern met een reputatie-probleem. Het aantal voorgeschreven gedragsinterventies nam daardoor af. Om deze ontwikkeling beter te begrijpen voerde ik intern een onderzoek uit, op basis waarvan een communicatiestrategie werd uit gezet.De positieve verhalen van deelnemers aan de gedragsinterventies werden daarbij de kern  van de communicatie gemaakt. Samen met een volledige vernieuwing van de interne informatie over gedragsintervensties moesten deze ervaringsverhalen leidden tot een beter kennisniveau en een meer positieve houding ten aanzien van gedragsinterventies. Dit moest er uiteindelijk toe leiden dat het aantal voorgeschreven interventies in de loop van 2016 ging toenemen.

Looptijd van deze interim opdracht

oktober 2015 – februari 2016

Kenmerken van deze interim opdracht

interne communicatie, reputatie management

Bij deze pagina

Over Reclassering Nederland
LinkedIn profiel Hanneke de Korte
Voorbeeld achtergrondartikel(.pdf)
Volledig CV Patrick Harms (.pdf)