Agneta Molinder over Patrick zijn interim opdracht voor Vattenfall AB

agneta_molinder_rounded“Het was opvallend hoe vlot Patrick onderdeel was van ons team. De essentie van de taak en bijbehorende verantwoordelijkheden zag hij snel. Al vrij snel stelde hij verbeteringen voor om ons dagelijks werk en de samenhangende processen naar een hoger plan te tillen. Veel daarvan wist hijzelf succesvol te implementeren. Hij is een harde werker met oog voor detail. Hierdoor valt hij op in het veld van consultants en interim professionals waarmee ik te maken heb gehad. Instructies pakt hij in een fractie van een seconde op, voert deze uit, en levert het te verwachten resultaat. Patrick is sterk in processen, training & educatie en het strategisch beoordelen van situaties. Ik raad hem van harte aan.” – Agneta Molinder was ten tijde van de opdracht VP Incident & Crisis Management bij Vattenfall

Patrick over zijn interim opdrachten voor Vattenfall AB, Corporate Communicatie (standplaats Stockholm)

Wonen en werken in Stockholm, Berlijn en Londen. En ondertussen een interim opdracht uitvoeren op het snijvlak van crisiscommunicatie, reputatie-management en het versterken van de interne samenwerking tijdens crises en incidenten. Dat was mijn interim opdracht voor het Zweedse Vattenfall in het kort. Binnen het corporate team Incident & Crisis Management was ik verantwoordelijk voor Zweden en corporate issues. In mijn rol adviseerde ik leden Raad van Bestuur en leden hoger management over de aanpak van incidenten & crises. Ook verzorgde ik samen met teamleden tientallen crisis management trainingen in de landen waar Vattenfall actief is. Meerdere keren was ik de voorzitter van de landelijke strategische crisis teams in Zweden, Nederland en Engeland.

Vervolgopdracht

In de lente van 2015 benaderde Vattenfall mij voor een vervolgopdracht. Hoofdtaak was het uitvoeren van een review/update van de Crisis Communications Strategy. Als extern consultant zorgde ik er voor dat de bestaande strategie beter aansloot op de nieuwe organisatie van het bedrijf. Ook maakte ik het document meer handzaam. Voor de bedrijfsbrede uitrol schreef ik een algemeen implementatieplan. Daarbij hoorde ook de ontwikkeling van een project plan om de digitale externe communicatie middelen, zoals een dark site, te ontwikkelen en uit te rollen.

Looptijd van deze interim opdrachten

mei 2013 – oktober 2014 / april – mei 2015

Kenmerken van deze interim opdracht

strategie, externe communicatie, crisis management, crisis beheersing, crisis communicatie, interne communicatie, reputatie

Bij deze pagina

Over Vattenfall AB
LinkedIn profiel Agneta Molinder
Volledig CV Patrick Harms (.pdf)